Kosten en vergoedingen

Psychotherapie voor volwassenen van 18 jaar en ouder wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekering. Behandelkosten zijn gebaseerd op een wettelijk vastgesteld tarief: het NZA tarief (Nederlandse Zorg Autoriteit). De kosten van de behandeling worden bepaald middels het sinds januari 2022 geldende Zorg Prestatie Model (ZPM). Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient er een diagnose gesteld te worden en wordt de zorgzwaarte vastgesteld middels een vragenlijst: de Honos +. Meer hierover kan je vinden via www.nza.nl of via de website van mijn beroepsvereniging: de LVVP.

Voor 2023 heb ik contracten kunnen afsluiten met de meeste zorgverzekeraars: Zilveren Kruis/Achmea, Menzis, DSW, ASR, Caresq, ONVZ en Zorg en Zekerheid. Ik declareer dan direct aan de zorgverzekeraar en de behandeling wordt volledig vergoed. Ook kan ik bij VGZ rechtstreeks declareren en wordt de behandeling volledig vergoed. Met Eno en CZ heb ik geen contract kunnen afsluiten en wordt de behandeling niet volledig vergoed. De rest dien je zelf te betalen. Het is daarom belangrijk dat je je voor aanvang van de behandeling goed laat informeren over de vergoeding. Het is aan te raden een schriftelijke bevestiging van de vergoeding aan Eno of CZ te vragen, soms vragen ze voor aanvang van de behandeling om toestemming. Bedragen worden maandelijks bij je in rekening gebracht.

NB: Let op: Je betaalt voor specialistische hulp altijd eerst zelf je eigen risico!

Het Zorg Prestatie Model: ZPM. Er zijn door de Nederlandse Zorg Autoriteit tarieven vastgesteld voor diagnostiek en voor behandeling. Een traject start altijd met enkele diagnostiek-afspraken met het diagnostiektarief en na het adviesgesprek vervolgen de behandeltarieven (zie www.nza.nl voor de tarieven). Voor diagnostiek neem ik altijd 60 minuten de tijd; de therapie-gesprekken duren in principe 45 minuten. Deze worden van te voren zo ingepland. Heel zelden loopt een afspraak uit of blijkt dat we niet alle tijd nodig hebben, dan geldt het tarief voor een langer of juist een korter consult. Dit vind je terug op de rekening. (Dit wordt het “Planning = realisatie” principe genoemd).

De behandeling van kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar dien je zelf te betalen.

Voor zelfbetalers reken ik een tarief van 120,00 euro per sessie. Ditzelfde tarief geldt voor behandelingen waarbij geen sprake is van verzekerde zorg: voor enkele diagnoses geldt namelijk dat zorgverzekeraars de behandeling niet vergoeden. In dit geval wordt dat altijd vooraf met je besproken. Bedragen worden maandelijks bij je in rekening gebracht.

Hoe vervelend ook, soms kan een afspraak niet doorgaan. Tot 24 uur voor de afspraak kan je kosteloos afzeggen. Later, of niet afgezegde afspraken breng ik in rekening. Het no show tarief bedraagt 60 euro.